Privacy (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Omdat the Bears gegevens van haar leden opslaat is het nodig om je te informeren over welke gegevens wij waar en waarom opslaan en welke rechten je hebt ten aanzien van deze gegevens. The Bears maakt gebruik van software (Sportlink en eboekhouden) voor het opslaan van gegevens van onze leden. In deze systeemen, waarvan Sportlink rechtstreeks verbonden is met de KNBSB, worden de volgende gegevens van onze leden opgeslagen:

Naam en adresgegevens, geslacht, lidmaatschap en sport/spel type, spelershistorie, leeftijdscategorie, IBAN nummer en BIC code, betaalwijze, incassomachtigingsgegevens, telefoonnummer en mailadres.

Adresgegevens, telefoonnummer en emailadres ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leden en wanneer facturen worden voldaan door ouder(s)/verzorger(s).

Deze gegevens worden gebruikt voor de facturatie en het incasseren van contributiegelden en om te bepalen in welk team een speler uitkomt. Verder worden de gegevens gebruikt om contact te leggen met jou als lid  of met de ouder(s)/verzorger(s) van een lid voor facturatie doeleinden. Ook gebruiken wij de gegevens om te informeren omtrent ontwikkelingen binnen de vereniging en berichten van algemene aard te verzenden (zoals uitnodiging voor een ledenvergadering of wanneer een lid is ingedeeld voor een kantine of scheidsrechtersbeurt).

Camerabewaking

In de kantine van onze vereniging zijn camera’s opgehangen. De beelden die worden gemaakt door de camera’s worden bij uitblijven van incidenten na 4 weken verwijderd van de server. Indien er wel een incident heeft plaatsgevonden heeft de club het recht de beelden te bewaren totdat het incident is opgelost.

Je hebt het recht om de door the Bears opgeslagen gegevens in te zien en waar nodig te corrigeren. Wenst je hiervan gebruik te maken, dan kan je een mail sturen naar secretariaat@thebears.nl en ontvang je binnen 4 weken een reactie.

Wij hopen onze leden en andere belanghebbenden hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.