Vrienden van The Bears

Een grote groep vrijwilligers zet zich in om van The Bears een vereniging te maken waar zowel breedtesport als topsport bedreven kan worden. Maar ook vrijwilligerswerk kost geld! Wij zoeken Vrienden van the Bears die jaarlijks € 50,- over hebben voor zaken die wij nodig vinden voor de club, maar die niet in de normale begroting meegenomen kunnen worden. Er komt ieder jaar een overzicht van wat wij aanschaffen; daarnaast worden de Vrienden van The Bears regelmatig op de hoogte gehouden van de uitgaven die gedaan worden uit het vriendenpotje.

De bijdrage van de Vrienden van The Bears wordt op een aparte rekening geboekt. Rabobanknummer NL37RABO1337108014 t.n.v. The Bears o.v.v. Vrienden van, te Bergen.

Iedereen mag vriend worden van onze club, mits de persoon de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft. Je kunt dus denken aan ouders, opa’s en oma’s en ooms en tantes. Maar misschien is er ook iemand in je buurt die graag eenmalig een bijdrage wil geven. Uiteraard is het ook mogelijk om een veelvoud van het bedrag (2, 3 of 4x € 50,-) te geven. Hierdoor kan er in één keer een project uitgevoerd worden.

Contactpersoon: Lara Hardewijn (06-13777350 / secretariaat@thebears.nl)

It's not how much we give, but how much love we put into giving

– Mother Teresa